V košíku za 0,- KčObchodní podmínky

Kategorie OOPP dle rizik

OOPP kde uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany a rizika. Do této kategorie patří výhradně OOPP určené pro ochranu uživatele proti:

•    mechanickému působení (zahradnické rukavice, náprstky atd.)

•    slabě agresivním čisticím prostředkům (rukavice proti zředěným roztokům)

•    rizikům při manipulaci s horkými předměty do 50 °C (rukavice, zástěry)

•    klimatickým vlivům, které nejsou mimořádné ani extrémní (pokrývka hlavy, sezónní oděv)

•    slabým nárazům a vibracím (lehké ochranné přilby proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv atd.)

•    slunečnímu záření (sluneční brýle)

Pro tyto OOPP mohou provádět testy a vystavovat certifikáty samotní výrobci. OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE.

 

OOPP u kterých se předpokládá vyšší ochrana. Například rukavice vyžadující dobrou ochranu proti proříznutí, propíchnutí a oděru. Musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem.

OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE a doplňkovými piktogramy nebo informacemi udávající jejich specifické vlastnosti. V návodu k použití by měl být uveden název a adresa nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu.

 

OOPP určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví. Do této kategorie patří výhradně:

•    filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě nebo proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivními plynům

•    prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně přístrojů pro potápění

•    OOPP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickému působení nebo proti ionizujícímu záření

•    zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 °C nebo vyšší, kde může nebo nemusí být infračervené záření, plameny nebo rozstřik velkého množství roztaveného materiálu

•    zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými
se vzduchem o teplotě  -50°C nebo nižší

•    OOPP chránící před pádem z výšky

•   OOPP proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci pod vysokým napětím

OOPP této kategorie musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem a navíc systém zajištění kvality, který výrobce používá pro zaručení homogenity výroby, musí být nezávisle kontrolován. OOPP musí být označeny symbolem CE a za ním musí být uvedeno identifikační číslo notifikovaného orgánu. Například: CE 1019.
 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naše pracovníky