V košíku za 0,- KčObchodní podmínky

Labské údolí

Rozsáhlá skalní oblast Labské údolí zahrnuje věže na obou březích Labe mezi Děčínem a státní hranicí s Německem. Levý břeh Labe - v této části je 52 věží, mezi nimi i několik polomasívů s vysokými údolními stěnami. Nejvyšší a nejhezčí věže jsou v okolí Dolního Žlebu, ostatní věže nejsou příliš významné, jsou většinou ukryty v lese, a proto často vlhké. Přístup k věžím je ze stanic ČD Prostř. Žleb, Čertova Voda a Dolní Žleb na trati Děčín-Dolní Žleb. Na věže č. 51 a 52 je přístup z městské čtvrti Jalůvčí, kam vede od hl. nádraží v Děčíně městská doprava. Možnost stanování je v blízkosti věže č. 34 - u rybníčku vzdáleného 250 m. Ve skalách je dostatek pramenů pitné vody.
 
Pravý břeh Labe - lezecky mnohem hodnotnější a horolezci vyhledávanější, bývá p pokládán za nejvýznamnější oblast Labských pískovců. Věže, i když některé mají nízké náhorní stěny, se vyznačují vysokými údolními stěnami (až 80 m) s bohatým výběrem dlouhých a hodnotných cest. Pískovec je velmi pevný. Celá oblast je součástí CHKO Labské pískovce. Přístup k věžím je buď od Labe ze zastávek Podskalí, Dolní Žleb-převoz a Hřensko na lince ČSAD Děčín-Hřensko-Vysoká Lípa, nebo shora ze zastávek Bynovec a Labská Stráň na lince ČSAD Děčín-Labská Stráň. Možnost stanování a bivakování je v blízkosti Vojtěcha (věž č.42). Prameny pitné vody jsou pouze ve střední části údolí.
 
V tomto výčtu skal jsou uvedeny pouze horolezecké věže na pravém břehu Labe.
 
Významnou lezeckou oblast Hřensko, která se nachází v srdci Českosaského Švýcarska, rozdělujeme na dvě rozlehlé skupiny. Skupinu Soutěsky tvoří věže, rozptýlené v úbočích úchvatného kaňonu říčky Kamenice. Věže jsou z měkkého, místy lámavého pískovce (zákaz lezení za mokra) a nedosahují velkých výšek.
Tato skupina je přístupná jednak ze silnice Hřensko-Mezní Louka a odbočky do Mezné (zastávky ČSAD Hřensko-Soutěsky, Mezní Louka a Mezná), jednak ze silnice Růžová-Janov (zastávka ČSAD Janov-Na hájenkách). Skupinu Pravčická brána tvoří věže rozptýlené ve skalních hřebenech severně od silnice Hřensko- Mezní Louka (zastávky ČSAD Hřensko-Soutěsky, Hřensko-Pravčická brána a Mezní Louka). Také zde jsou věže z měkkého pískovce, na které je zakázáno lézt za mokra. Některé dosahují značných výšek a jejich přitažlivost znásobuje jedinečná přírodní scenérie. Vysoká návštěvnost soutěsek turisty a výletníky má negativní vliv na přírodní prostředí. Připomínáme povinnost horolezců respektovat návštěvní řád CHKO Labské pískovce, do které oblast spadá. V oblasti je naučná stezka, poskytující hlubší informace o přírodních zajímavostech. Táboření je možné na tábořišti u hotelu Mezní Louka. Mimo sezónu je obtížný přístup do soutěsek, které jsou v dolní části uzavřeny. Prameny pitné vody jsou v dolní části údolí Suché Bělé.