V košíku za 0,- KčObchodní podmínky

Jak dopadl pád ze stromu se Skill Profi úvazkem...

Patrik si u nás koupil v minulém roce pracovní postroj Skill Profi. Při řezání stromu se něco nepovedlo a on se i se stromem zřítil.... Tady je celý jeho příběh, jak nám ho poslal:

Zdravím Rock Empire týme,

v říjnu jsem porážel strom. Kácel jsem z koruny stromu a  do poslední chvíle nebylo patrné, že je strom uvnitř dutý. Co se stalo, koruna stromu padla příliš rychle. Naštěstí mě Váš celotělový úvazek bezpečně podržel, a tak byl pád bezpečně utlumen jištěním. Dokonce jsem byl po pádu schopen sám slanit bezpečně na zem.

Teprve poté, co jsem se znovu dostal na bezpečnou půdu jsem zjistil, že jsem si rozřízl j šlachy na obou dolních končetinách motorovou pilou. Během prvotního ošetření jsem si stihl prohlédnou Váš celotělový úvazek a jsem nesmírně rád, že odvedl svou práci. Pouze slaňovací a polohovací body byly deformované. Pro mě to znamená, že mi váš úvazek zachránil život a že děláte velmi dobrou práci. Děkuji. 

Tato nehoda mě nicméně neodradila v lezení po stromech a  budu v tom pokračovat dál :)

 

 

Hallo liebes Rock Empire-Team,

ich habe bereits im vergangenen Jahr einen Klettergurt bei Euch gekauft. Der ist und war auch richtig super und hat mir sogar das Leben gerettet. Dafür möchte ich mich heute einmal bei Euch bedanken.

Hier kurz die Geschichte:

Im vergangenen Oktober habe ich einen Baum gefällt. Leider stellte sich beim Kappen der Baumkrone heraus, dass der Baum innen drin hohl war. Daher fiel er viel zu schnell. Da ich mich jedoch in dem von euch entwickelten Gurt befunden habe, wurde ich nur insoweit mit runter gezogen, bis meine ganzen Sicherungen reagiert haben. Ich konnte mich aus eigener Kraft heraus noch selber abseilen. Erst als ich wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte und auch ärztlich versorgt wurde, da ich mir mit der Kettensäge weh getan hatte und durch den Ruck mir alle Sehnen in beiden Beinen gedehnt hatte, habe ich gesehen, dass der Gurt alles und noch mehr als ihr versichert, gehalten hat. Lediglich die Hauptöse ist verbogen und die Seitenöse am Gurt leicht ausgerissen. Das bedeutet, dass ihr sehr gute Arbeit geleistet und die Gurte halten, was sie versprechen.

Dieser Unfall hält mich jedoch nicht davon ab, wieder in Bäume zu klettern. :)

And now the translation in english. Please excuse, but I use the translator from google (Hope u understand this J):

I already bought a harness from you last year. This is and was also really great and even saved my life. I would like to say thank you today.

Here is the story:

Last October I cut a tree. Unfortunately, when the tree crown was found, the tree was hollow inside. So he fell far too fast. However, since I found myself in the belt you developed, I was dragged down only to the extent that all my backups had reacted. I could abseil myself by myself. It was only when I had secure ground under my feet again, and I was given medical attention that I had hurt myself with the chainsaw and stretched all the tendons in both legs by the jerk, I saw that the belt was all and more than her assured. Only the main eyelet is bent and the side eyelet on the belt is slightly flared. This means that you are doing very good work and keeping the straps what they promise.

This accident, however, does not stop me from climbing trees again. :)