TIE ON II. s Radkem Lienerthem "Zobanem"

TIE ON II

V minulém díle našeho metodického okénka jsme probrali základní problematiku navazování. Takže dnes něco málo k jištění, přesněji zakládání lana do jistících pomůcek a základní práci s nimi.

Úvodem asi dost zásadní vyjádření. Každé jistítko je pouze tak dobré, jak dobrý je jeho uživatel. Pojmem dobrý pak rozumíme zejména znalost daného typu jistítka, jeho výhody a nevýhody, hlavně však plná pozornost jističe lezci a jištění. Na umělých stěnách a ve sportovních sektorech jev poměrně řídký, až vzácný.

Obecně platné doporučení pro veškeré jistící pomůcky:

  1. Pro spojení jistící pomůcky používáme výhradně karabinu s pojistkou zámku
  2. Karabinu jistící pomůcky umisťujeme výhradně do centrálního oka úvazku, vždy podle pokynů výrobce úvazku
  3. Před zahájením jištění provedeme partnerskou kontrolu – umístění karabiny jistící pomůcky, zajištění zámku karabiny jistící pomůcky, správné vedení lana jistící pomůckou

 

Základní jištění HMS

Poloviční lodní uzel je dobré ovládat jednak jako spolehlivou jistící metodu s dostatečnou brzdící silou v téměř všech lezeckých situacích a hlavně i ve chvílích, kdy si jistítko například zahodíte a zůstane vám pouze karabina. Slovy klasika „jak primitivní, ale jak účinné“.

Hlavní problém se dostavuje při spouštění, kdy je důležité lano správně navádět do HMS aby nedocházelo ke kroucení lana.

Správně založený HMS, volný konec lana s brzdící rukou na pevné straně karabiny při zatížení lana lezcem.

Správná pozice brzdících rukou při spouštění lezce, zkřížení lan v karabině a navádění pod úhlem 45°znamená rovné lano a žádné kličky.

Pro práci s polovičním lodním uzlem je velmi výhodné používat karabinu s oddělením prostoru po poloviční lodní uzel a centrální oko úvazku.

Základní jištění pomocí „kyblíku“

Dnes nejrozšířenější jistící pomůcka. Na principu „Stichtovy brzdy“ tak funguje jak jednoduchý kyblík pro jištění na sportovních cestách a spouštění, tak dvojitý na práci s dvojitým lanem a slaňování, tak i univerzální jistící pomůcky.

Kyblík umožňuje velmi intuitivní založení a ovládání lana. Pro funkčnost je nezbytné držení brzdící ruky vždy pod kyblíkem, tak aby došlo k vedení lana přes okraj kyblíku, lépe přes okraj opatřený brzdícím V výřezem.

Správně založený kyblík, brzdící ruka na laně pod kyblíkem, palec v dlani okolo lana ve směru ke kyblíku.

 

Správná pozice jističe, uvolněný postoj s mírným nakročení v předpokládaném směru tahu, brzdící ruka pod jistící pomůckou.

Zajištění lana v kyblíku pomocí „kravského uzlu“ okolo těla karabiny s pojistným uzlem. Velmi dobré nacvičit pro situace, kdy se vám například zamotá lano a zjistíte to až při spouštění lezce.

Poloautomatické jistící pomůcky

Bohužel většina uživatelů vyškrtává z definice těchto pomůcek vyjádření „polo“. A to je asi ta nejčastější chyba.

Poloautomatická pomůcka totiž může fungovat pouze za splnění následujících předpokladů:

  1. Lano je do pomůcky správně založeno
  2. Pomůcka je správně spojena s úvazkem jističe
  3. Jistič věnuje lezci stálou a plnou pozornost a volný konec lana má vždy pod kontrolou

Poloautomatickcý pomůcek je dnes od doby brzdy SALEWA ANTZ již velmi široká škála. Všechny mají své výhody i nevýhody a je důležité se s nimi správně naučit zacházet, zejména mít vždy a za všech okolností pod kontrolou volný konec lana.

Užijte si lezení a možná i na stěně je dobré mít na paměti, že úspěšně zvládnuté lezení končí až v klidu na baru, nad orosenou sklenicí nápoje dle vlastního uvážení. Pro neobvyklejší situace a jejich úspěšné přežití pak většinou bar či restaurační zřízení cestou ze skal poskytuje i něco ostřejšího.

TIE ON II. s Radkem Lienerthem "Zobanem"

Další články

3.12.2022, pilíř u Brněnské přehrady

Přihlášky a propozice viz. níže. 

2. kolo Evropského poháru UIAA v ledolezení na obtížnost 2022/2023

2. kolo Českého poháru a MČR v ledolezení na obtížnost 2022