TIE ON IV. s Radkem Lienerthem "Zobanem"

TIE ON IV

Stěny jsou dnes prostorem, kde leze rozhodně nejvíce lidí. Lezení, však alespoň pro mne bylo vždy sportem, který měl hlavní těžiště ve skalách a horách. Takže kdo chce zůstat pod střechou má čtení dalších řádků zbytečné. Kdo hodlá postoupit dále, čeká jej dobrodružství nenadálé…

Ve skalách je nejlépe začínat v sektorech, kterou jsou sportovně odjištěné fixními jistícími body. Z konce cesty se dá nechat spustit, slanit, nebo také sejít sestupovým chodníkem. Ke spouštění a slanění se dostaneme příště, protože základ je umět dobrat na vrcholu svého spolulezce a vychutnat společně zážitek z vylezené cesty.

Takže jak na to

Materiál:

Pro lezení ve fixně odjištěných sektorech obvykle vystačíme s následující sadou materiálu

Na lezecké družstvo:

 • lano 60 m
 • 12 x expreska
 • 2 x 120 cm šitá smyčka (22 kN) s karabinou

Každý lezec osobně:

 • Sedací úvaz
 • Helma
 • Lezečky + Maglajz
 • 3 x karabina HMS
 • Univerzální jistící pomůcka + 2 x karabina HMS
 • 2 x 1,5 m 6mm prusik

Vybavení pro skalní lezení ve fixně odjištěném sektoru

Organizace vybevaní na sedacím úvazu, na předním materiálovém poutku expresky, na zadních zámkové karabiny, jistítko a prusíky

Vlastní lezení:

 1. Před zahájením lezení se oba lezci navážou, tak aby mohla proběhnout partnerská kontrola
 2. V průběhu lezení se jištění neodlišuje od lezení na prvním na stěně
 3. Vrchol – pozor změna, komunikace probíhá na větší vzdálenost, musí být stručná a jasná

 

Organizace vrcholového jistícího stanoviště:

Volba jistícího bodu pro sebezajištění na vrcholu a dobrání spolulezce

 • Nejoptimálnější – Dvoubodové jistící stanoviště s body 22 kN propojenými řetízkem (můžeme ve spodním bodě pracovat jako s jednobodovým, ale vše je plně zálohováno)
 • Nejoptimálnější – Dvoubodové stanoviště s nepropojenými body 22 kN nebo dvěma body s nižší nosností, zde je nezbytné před zahájením jištění body propojit do centrálního bodu rozkládajícího zatížení
 • Bez obav využitelné – Jednobodové jistící stanoviště ve fixním jistícím bodě o nosností 22 kN
 • Bez obav využitelné – Jednobodové jistící stanoviště na tradičním jistícím bodě dostatečné nosnosti (skalní hodiny v monolitické skále průměr přes 15 cm, monolitický skalní hrot, strom s průměrem kmene min. 15 cm a stabilním kořenovým systémem

Perfektní fixní jistící bod využitelný bez obav pro jednobodové dobírací stanoviště

 Fixní jistící bod s ne zcela jasnou nosností, nutné pojištění druhým bodem

Základní uzly pro organizaci jistícího stanoviště pro dobrání spolulezce

 • Lodní uzel
 • Poloviční uzel
 • Založení univerzální jistící pomůcky v blokačním režimu

Řešení  stanoviště v jednom bodě o nosnosti 22 kN – sebezajištění pomocí lodního uzle na laně a jištění HMS

 • prvolezec se zajistí do bodu pomocí karabiny s pojistkou zámku lodním uzlem na laně (vytvoří centrální bod) a vydává pokyn „ZRUŠ“, druholezec – jistič zruší jištění a oznamuje to povelme „VOLNÝ“
 • dobírané lano skládáme na polici k nohám nebo přes sebejistící lano, konec lana druholezec oznamuje konec lana povelem „KONEC“
 • prvolezec – jistič založí jištění uzlem HMS do karabiny HMS s pojistkou zámku a tu umístí do centrální karabiny stanoviště na straně těla karabiny, nikoli zámku. Zahájení jištění oznameje povelem „JISTÍM“, druholezec potvrzuje zahájení lezení povelem „LEZU“

Organizace sebezajištění lezce lodním uzlem na laně v centrální karabině jednobodového stanoviště  a umístění jištění druholezce pomocí karabiny HMS

Video1 Základní činnosti jističe na vrcholu cesty a založení jištění: https://youtu.be/_9NuMxIwh4s

Řešení  stanoviště v jednom bodě o nosnosti 22 kN – sebezajištění pomocí odsedávací smyčky a jištění pomocí jistící pomůcky s blokací

 • prvolezec si vytvoří pomocí zámkové karabiny propnuté do jistícího bodu centrální bod
 • prvolezec se do tohoto bodu zajistí pomocí odsedávací smyčky a vydává pokyn „ZRUŠ“, druholezec – jistič zruší jištění a oznamuje to povelme „VOLNÝ“
 • dobírané lano skládáme na polici k nohám nebo přes sebejistící lano, konec lana druholezec oznamuje konec lana povelem „KONEC“
 • prvolezec – jistič založí jištění v blokačního režimu jistící pomůcky a tu umístí do centrální karabiny stanoviště na straně těla karabiny, nikoli zámku.Před zahájením jištění skontroluje správné založení a průběh lana. Zahájení jištění oznameje povelem „JISTÍM“, druholezec potvrzuje zahájení lezení povelem „LEZU“

Organizace jistícího stanoviště pro dobrání druholezce s využitím odsedávací smyčky a jistící pomůcky s blokací

Video_2 – organizace jistícího stanoviště pro dobrání spolulezce s využitím odsedávací smyčky a jistící pomůcky s blokací:

https://youtu.be/r2K-WnRED1g

Příklady řešení dobíracího stanoviště

Dva jistící body spojené řetízkem, sebezajištění i jištění umístěné ve spodním bodě

Jistící stanoviště v hodinách monolitického vápence

Jistící stanoviště na stromě o průměru kmene 15 cm

Jistící stanoviště na masívním skalním hrotu

Pojištění centrální karabiny ve spodním bodu trojitě provlečenou 60 cm šitou smyčkou dynema

Vyvázání dvou bodů kevlarovou smyčkou 22 kN s centrální bodem pomocí vůdcovského uzlu

 

A co na to dnes otec Fura? Nějaká myšlenka dne?

Prostě jestli něco děláte, dělejte to ne proto, že jste zvyklí to takto dělat, ale pro to, že svou činností něco sledujete, máte vždy nějaký zcela konkrétní a hmatatelný cíl. I tak se asi občas spletete a nebude to fungovat tak jak si představujete, ale to už se stává :)

Bez překvapení by byl život tak trochu nuda, nemyslíte?

 

 

TIE ON IV. s Radkem Lienerthem "Zobanem"

Další články

3.12.2022, pilíř u Brněnské přehrady

Přihlášky a propozice viz. níže. 

2. kolo Evropského poháru UIAA v ledolezení na obtížnost 2022/2023

2. kolo Českého poháru a MČR v ledolezení na obtížnost 2022