Navazující informace Dynamax Prohlášení výrobce.

Vážení klienty, vážení obchodní partneři,

navazujeme na předchozí informaci Prohlášení výrobce, týkající se stažení výrobku Dynamax, s výrobním číslem 170292, z trhu.

Opětovným testováním (Dohled nad certifikátem u CE 1015) výrobku Dynamax jsme došli k výsledku, že výrobek Dynamax vyhovuje nové normě EN 958:2017 bez výhrad. 

Na trhu se objevila tedy pouze  jedna chybná šarže z roku 2018 (viz. předchozí zpráva), a to již výše zmíněná 170292, která byla stažena z trhu. Ani tato šarže nebyla životu ohrožující, nicméně dle nové rormy nevyhovovala. 

Přílohou zveřejňujeme Test Report č. 39-1382 a 39-13799, vydaný Strojírenským zkušebním ústavem, s.p, Brno.

Našim uživatelům se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.

Váš Rock Empire tým. 

Navazující informace Dynamax Prohlášení výrobce.

Další články