Práce na laně

Prací na laně se rozumí pracovní činnosti, které jsou vykonávány ve visu na laně. S výjimkou výjimečných situací se vždy používá dvoulanová technika.

Práce na laně vyžaduje velké množství dovedností a technik, které by měl každý pracovník bezchybně ovládat. Zároveň by měli zvládnout kompletní analýzu rizik, vedení pracovního týmu, organizaci záchranných prací v týmu. Další kapitolou jsou i záchranářské a evakuační techniky a poskytování první pomoci.

Produkty spjaté s prací na laně naleznete zde:

Školení

Články

Sportovci