Střechy

Střechy jsou jedním z nejčastějších míst, kde se výškové práce provádějí. Většinou se jedná o zešikmené pochozí plochy, u kterých je vhodné zajištění prostředky pro polohování, případně systémy pro zachycení pádu.

Pro ty, kteří pracují na střechách, doporučujeme:

Školení

Články

Sportovci