Jirka Prcek Slavík

Nový horolezecký Průvodce Labským údolím - Pravý břeh je na světě! Atmosféru z křestu, který proběhl 30.5.