Nový horolezecký Průvodce Labským údolím - Pravý břeh je na světě! Atmosféru z křestu, který proběhl 30.5. u Kosti, a kde kmotrem byl víc než povolaný Jirka Prcek Slavík si můžete vychutnat zde. 

Autor průvodce: Jiří Chocholoušek a Vladislav Nehasil 

Více k průvodci 

 

Křest Průvodce Labským údolím

Další články