Identifikace a životnost produktů OOPP Rock Empire

Celotělové, hrudní, bederní a polohovací postroje značky ROCK EMPIRE do r. v. 31. 12. 2011 mají životnost stanovenu na 10 let od data výroby. Prvních 5 let od data prvního použití se periodická prohlídka provádí alespoň jednou za 12 měsíců, poté je možné životnost pracovního postroje prodloužit o dalších maximálně 5 let za podmínky, že periodická prohlídka bude prováděna minimálně jednou za 6 měsíců. Výše uvedené podmínky platí pro postroje vyrobené od 1. 1. 2009.

Postroje vyrobené v roce 2008 a starší mají životnost stanovenou na 5 let.

Životnost ostatních OOPP vyráběných firmou ROCK EMPIRE od data výroby 1. 1. 2009: 5 + 5 let (stejné podmínky jako u úvazků), lana – 10 let, kovové výrobky – omezeno opotřebením. Opotřebení kovových výrobků může být maximálně 1 mm. Životnosti textilních výrobků od 1. 1. 2015 (postroje a ostatní textilní výrobky) se upravuje na 10 + 5 let (5 let skladování, 10 let od prvního použití), životnost lan zůstává 10 + 5 let (5 let skladování, 10 let od prvního použití).

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ JSOU SOUČÁSTÍ NÁVODŮ.

Příklad: Postroj vyrobený v roce 2015 bude správně skladován po dobu 5 let, poté jde do užívání. Pokud nedojde k jeho poškození, je jeho životnost do r. 2030. Pokud revizní technik pověřený firmou ROCK EMPIRE zjistí, že OOPP není způsobilý pro další bezpečné použití, je v jeho kompetenci OOPP doporučit vyřadit z dalšího používání, i když doba životnosti ještě neuplynula.


IDENTIFIKACE VÝROBKŮ

TYP 1 (postroje)   TYP 2 (kovy)
                 
                 
VZOR   VZOR
 
                 
  Jedinečné evidenční číslo:   000000 / 000     Jedinečné evidenční číslo:   N0000 / 00
 
                 
  Nepodmíněné pole = Datum:   0000 / 00     Pořadí kusu v sérii:   0000
 
                 
PŘÍKLAD   PŘÍKLAD
 
                 
  Jedinečné evidenční číslo:   063518 / 216     Jedinečné evidenční číslo:   N0015 / 18 – úvodní písmeno může být jiné (např. „S“)
     
             
  Nepodmíněné pole = Datum:   VII / 18      
     
             
  06035   číslo švadleny          
        Pořadí kusu v sérii:   0124
             
             
  18   rok     N0015   interní údaj
         
  216   pořadí kusu v sérii     18   rok
         
  VII / 18   vyrobeno červenec 2018     0124   pořadí kusu v sérii

 

ŽIVOTNOST VÝROBKŮ

Od 1. 1. 2012
       
  Pracovní postroje   10 + 2 roky skladování
       
  Ostatní textilní výrobky   10 + 2 roky skladování
       
  Lana   10 + 5 let skladování
       
  Kovové výrobky   omezeno funkčností nebo opotřebením
       
Od 1. 1. 2015
       
  Pracovní postroje   10 + 5 let skladování
       
  Ostatní textilní výrobky   10 + 5 let skladování
       
  Lana   10 + 5 let skladování
       
  Přilby   10 + 5 let skladování
       
  Kovové výrobky   omezeno funkčností nebo opotřebením