Jsme rádi, že můžeme naším celotělovým postroje Skill Lite Adventure podpořit projekt FZS UJEP zaměřený na individuální psychomotorická cvičení pro děti ve věku od 3 do 18 let. 

Od listopadu 2019 probíhají na FZS UJEP Individuální psychomotorická cvičení pro děti s využitím přístroje BalanceTutor. Unikátní technologie přístroje BalanceTutor vychází z konceptu využití neočekávaných posturálních perturbací a následné reaktivní posturální odpovědi. Umožňuje vyvolat zakopnutí nebo uklouznutí. Tato pokročilá technologie využívá pohybu platformy ve směru medio/laterálním a  předo/zadním, vestoje, při chůzi nebo běhu. V současné době je FZS UJEP v ČR jediné pracoviště využívající přístroj BalanceTutor u dětských klientů. Cvičení jsou vhodná pro děti od 3 – 18 let s vývojovou dyspraxií, pro děti s poruchou koordinace pohybu, pro děti neobratné a bázlivé. Cvičení je zaměřeno na rozvoj propriocepce (polohocit a pohybocit), na rozvoj vestibulárního (rovnovážného) systému, na zlepšení reakcí těla na nečekané podněty, na zlepšení spolupráce mozkových hemisfér, přístroj pro nácvik plynulé chůze a běhu, pro nácvik zvládnutí rizik pádu, a pro automatizaci práce s těžištěm těla). Ve cvičeních jsou využívány balanční podložky a přístroj BalanceTutor.

Výstupní vyšetření u dětí, které prošly cvičením na přístroji BalanceTutor, vykazují výrazné zlepšení psychomotorických dovedností, zlepšení koordinace pohybu, větší vytrvalost, zvládnutí pohybu ve větší rychlosti, zdokonalení kompenzačního kroku, zlepšení automatické reakce na nečekané podněty, zlepšení svalové síly dolních končetin a svalů trupu. U všech dětí bylo zaznamenáno zvýšení sebevědomí a zlepšení vztahu k pohybovým aktivitám.

 

Tak děcka, ať vám to dobře chodí, balancuje a běhá! Váš RE tým. 

BalanceTutor

Další články

Für Sportkletterer gibt es für die Halle und für den Fels mittlerweile immer mehr praktische Klettertaschen, in denen man das komplette Equipment inkl. Seil verstauen kann.  Rock Empire hat hierfür den Beetle Bag im Programm.

Die Kletterstelle in der Route ist knifflig und es wäre schöner, wenn man das nächste Expressset schon in den Haken geklippt hätte. Aber bis zum Haken fehlen noch wenige Zentimeter. Blöde Situation. Das Expressset Set Arm Long von Rock Empire schafft hier Abhilfe.

Schon der „normale“ 3B von Rock Empire ist ein sehr guter und universeller Gurt. Der 3B Akatta ist ein voll verstellbarer Gurt und ein besonders komfortabler. Leichte und luftdurchlässige Schaumstoffpolsterungen sorgen sowohl an den Beinschlaufen als auch am Hüftgurt für einen hohen Komfort. Der Schaumstoff hat zudem Löcher um noch durchlässiger zu sein.