I my jsme se připojili k výzvě  rouskyvsem. Zatím šijeme pro sebe a své rodiny, abychom zabezpečili chod firmy. Poté začneme šít pro zaměstnance hudysport a uvidíme co dál.

Všem pevné zdravi!  (video ve zprávě)

Youtube video

Další články

Dear Valued Partners, Given all the news surrounding COVID-19 and the European situation, we, at Rock Empire, want to inform you that we are still actively fulfilling and shipping orders around the world.