Školení & trénink OOP

vtc

VTC - VERTICAL TRAINING CENTER

VTC - VERTICAL TRAINING CENTER, tedy v doslovném překladu Vertikální školicí centrum. Z důvodu zvýšení pohodlí při výcviku výškových pracovníků spolupracuje s několika polygony. Vzhledem k tomu, že výuka ve větší míře probíhá v zimních měsících, jsou prostory polygonu vytápěny. Školené osoby tak mají větší komfort pro zažití jednotlivých postupů. Součástí výcvikového střediska je také učebna vhodná k promítání výukového materiálu. 

Ve školicím centru, kromě samotné simulace práce a záchrany ve výškách, nabízíme odborná školení pro výškové pracovníky a revizní techniky, testování produktů, je zde i možnost pronájmu polygonu a školicí místnosti.

Jaké prostory nabízíme ke školení: 

Platformy Polygonu: 

  • Střecha (planá a zalaťovaná)
  • Energetický příhradový sloup
  • Lávky a plošiny
  • Ocelové stropní konstrukce
  • Lešení
  • Lanovka
  • Strom
  • Výstup z okna do volného prostoru
  • Stísněné prostory (silo, studna)

Nabídku jednotlivých školení naleznete níže v přehledu Dostupná školení. 

 

Dostupná školení

Pracovní činnosti jsou prováděné vždy za stálé opory dolních končetin, pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou

Pracovní činnosti jsou prováděné za stálé či částečné opory dolních končetin, nebo ve visu na laně. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění

Školení pracovníků, kteří potřebují hlubší znalosti a dovednosti v oblasti práce a záchrany ve výšce a nad volnou hloubkou.

Speciální školení

Specifické školení pro servisní a evakuační techniky na lanovkách a v lanových centrech. Servisní a evakuační techniky jsou prováděny bezpečně a efektivně dle konkrétních potřeb vybrané lanovky či

Školení pro osoby, které se pohybují v korunách stromů. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti pro bezpečný pohyb v korunách stromů.

Školení pro osoby, které chtějí zajišťovat revizní prohlídky OOPP kategorie III.

Chcete vědět vše o našich produktech. Jak je vyrábíme, zkoušíme, jak se používají... Tak toto školení je určeno právě Vám. 

Školení pro osoby, které chtějí mít oprávnění Instruktora k vedení klientů dle platných metodických postupů RE s důrazem na bezpečnost klientů.

Chcete si vyzkoušet lezení na lezecké stěně, zapsat se do vrcholové knihy na skále či se třeba seznámit se základy pracovních lezeckých technik?