Prevence proti pádu

Jedná se o pracovní činnosti, při kterých nelze vyloučit pád, propadnutí či sesutí. Pro prevenci proti pádu používáme především tlumiče pádové energie, nebo různé typy zachycovačů pádu.

Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Typickým příkladem těchto prací je dosažení pracoviště a zaujmutí pracovní polohy. Ochranné pomůcky, které se využívají jako prevence proti pádu, také jistě využijí pracovníci při vymezení pracoviště, polohování, základech lanových přístupů, evakuacích a záchranných akcích spojených s první pomocí.

Produkty spjaté s prevencí proti pádu naleznete zde:

Školení

Články

Sportovci