Distributor

Na přelomu října a listopadu 2019 jsme uspořádali pro naše zahraniční partnery Setkání distributorů pro OOP.