informace

Vážení klienty, vážení obchodní partneři,

Prosíme lezeckou veřejnost, aby dodržovala dočasné uzavírky v Labských pískovcích z důvodu hnízdění čápa černého a sokola stěhovavého.