Pomáháme

Jsme rádi, že můžeme naším celotělovým postroje Skill Lite Adventure podpořit projekt FZS UJEP zaměře