Jsme rádi, že můžeme naším celotělovým postroje Skill Lite Adventure podpořit projekt FZS UJEP zaměřený na individuální psychomotorická cvičení pro děti ve věku od 3 do 18 let. 

Od listopadu 2019 probíhají na FZS UJEP Individuální psychomotorická cvičení pro děti s využitím přístroje BalanceTutor. Unikátní technologie přístroje BalanceTutor vychází z konceptu využití neočekávaných posturálních perturbací a následné reaktivní posturální odpovědi. Umožňuje vyvolat zakopnutí nebo uklouznutí. Tato pokročilá technologie využívá pohybu platformy ve směru medio/laterálním a  předo/zadním, vestoje, při chůzi nebo běhu. V současné době je FZS UJEP v ČR jediné pracoviště využívající přístroj BalanceTutor u dětských klientů. Cvičení jsou vhodná pro děti od 3 – 18 let s vývojovou dyspraxií, pro děti s poruchou koordinace pohybu, pro děti neobratné a bázlivé. Cvičení je zaměřeno na rozvoj propriocepce (polohocit a pohybocit), na rozvoj vestibulárního (rovnovážného) systému, na zlepšení reakcí těla na nečekané podněty, na zlepšení spolupráce mozkových hemisfér, přístroj pro nácvik plynulé chůze a běhu, pro nácvik zvládnutí rizik pádu, a pro automatizaci práce s těžištěm těla). Ve cvičeních jsou využívány balanční podložky a přístroj BalanceTutor.

Výstupní vyšetření u dětí, které prošly cvičením na přístroji BalanceTutor, vykazují výrazné zlepšení psychomotorických dovedností, zlepšení koordinace pohybu, větší vytrvalost, zvládnutí pohybu ve větší rychlosti, zdokonalení kompenzačního kroku, zlepšení automatické reakce na nečekané podněty, zlepšení svalové síly dolních končetin a svalů trupu. U všech dětí bylo zaznamenáno zvýšení sebevědomí a zlepšení vztahu k pohybovým aktivitám.

 

Tak děcka, ať vám to dobře chodí, balancuje a běhá! Váš RE tým. 

BalanceTutor

Další články

Gratulujeme našemu nejmladšímu RE sportovci Honzovi Štípkovi k parádnímu 3. místu na MČR v lezení na obtížnost, které se konalo tento víkend ve Zlíně. Honza nám poslal report ze závodů:

PÁTEK

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST v Rock Empire

  • Místo pracoviště:       Děčín, Ústecká 1918/95
  • Pracovní poměr:        práce na plný úvazek
  • Smluvní vztah:           pracovní smlouva (na dobu určitou – 1 rok), po osvědčení prodloužení na dobu neurčitou
  • Vzdělání:                    minimálně základní vzdělání
  • Jazyky:                     

Spikli jsme se s Tendoňákama a zveme vás na letošní první Tendon a Rock Empire Academy 2020.

Co vás čeká?